Dorestad

onthuld
Welkom in Dorestad,
handelsknooppunt
in de middeleeuwen
Startpagina


English

De fameuze
handelsplaats

Overzicht
Handelswijk
Agrarisch gebied

Het havengebied
Oeverbebouwing
Kades in de beddingzone
Laat-Merovingische beddingzone
Karolingisch kadegebied
Pakhuizen

Landschap en
bewoning

Op zoek naar een
Romeins grensfort

Waar lag Dorestad?

De politieke context
Franken en Friezen
Gouden Eeuw
De Utrechtse kerk

Hoe Fries was Dorestad?
De Geer
De Engk
De Heul
Lote (Leut)

Aardewerk nieuw!


In de vroege middeleeuwen lag op de splitsing van de Rijn en de Lek, ongeveer waar nu Wijk bij Duurstede is, de handelsnederzetting Dorestad. Deze havenplaats in het grensgebied van de Franken en de Friezen was een van de belangrijkste commerciŽle knooppunten in Noordwest-Europa.

Dorestad was in de tijd van Karel de Grote een grote handelsplaats, maar is sinds lange tijd volledig van de kaart verdwenen. Daarom gaan we op zoek naar deze verdwenen nederzetting. We proberen ons een voorstelling te maken van de bebouwing, de nijverheid, het dagelijks leven, kortom van alles wat daar te beleven was. We doen dat aan de hand van de uitkomsten van archeologisch onderzoek, maar ook van geschreven bronnen uit de bloeitijd van Dorestad.

Vergeet het moderne leven en stap de middeleeuwse wereld van Dorestad binnen!

wwwwwwwwww

Het onderzoek
sinds 1842

Opgravingen 'Veilingpark'

Opgravingen
'De Geer II'

Publicaties

Schriftelijke bronnen

De gouden broche

Over deze website

voeding
schepen
textielproductie
muntslag
ijzerproductie

Noormannen
(English version)
Eerste aanvallen
Tweede reeks aanvallen
Deense heerschappij
Verdeling van Meerssen

Dorestad als landstreek

De ondergang van Dorestad


Reageren?
Stuur een mail naar:

Volg ook mijn blog over de Vikingtijd

© Copyright Luit van der Tuuk 2010-2017
Gehele of gedeeltelijke overname, verveelvoudiging op welke wijze ook, plaatsing op andere sites, en/of commercieel gebruik van deze site alleen na toestemming van de auteur.

Laatste wijziging
2 januari 2017