achtergronden
beschouwingen

Over deze website
Startpagina


boek Op deze webpagina's is allerlei informatie over Dorestad bijeengebracht. En net als iedere groeiende stad staat ook deze website voortdurend in de steigers, overal zijn wegen versperd en loopt de argeloze bezoeker het risico op een bouwplaats terecht te komen waar werkzaamheden verricht worden. Kortom, we blijven aan Dorestad onthuld bouwen.
De site is sinds 2010 actief en sindsdien voortdurend uitgebreid. In 2017 is de lay-out volledig vernieuwd, terwijl de teksten deels zijn aangepast.

Deze website is geschreven en samengesteld door Luit van der Tuuk. Ook alle foto's, kaarten en maquettes van Dorestad zijn, op enkele uitzonderingen na, door hem gemaakt. Vrijwel alle afgebeelde artefacten zijn in of rond Wijk bij Duurstede gevonden. Ze bevinden zich in de collectie's van het RMO in Leiden, Museum Dorestad in Wijk bij Duurstede, Museum Flehite in Amersfoort, het PUG in Utrecht en het depot van de provincie Utrecht.

Citaten uit schriftelijke bronnen zijn in modern Nederlands weergegeven. Omwille van de leesbaarheid zijn kleine aanpassingen in de tekst opgenomen. Voor de liefhebbers zijn de originele (Latijnse) teksten op de pagina Schriftelijke bronnen terug te vinden.

Deze site kwam tot stand in samenwerking met de gemeente Wijk bij Duurstede en Museum Dorestad.


Luit van der Tuuk houdt zich bezig met de vroegmiddeleeuwse geschiedenis van onze streken. Hij publiceerde een reeks artikelen en verschillende boeken op dit terrein. Hij schreef onder meer over Frankische heersers, de Friezen en vroegmiddeleeuwse handel en scheepvaart. Bovendien verschenen er van zijn hand twee boeken over de rol die de Noormannen in de Lage Landen hebben gespeeld. Hij onderhoudt een website over datzelfde onderwerp: www.gjallar.nl.


boek boek boek boek boek boek boek
boek boek boek boek boek boek boek