Over ons


ANBI-status en het aftrekken van giften
De Stichting Bonifatius-Dorestad is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) per 15 oktober 2015. Uw vrijwillige gift is dus aftrekbaar bij uw belastingaangifte.
Het beleidsplan en de daarin opgenomen begroting kan hier worden gedownload.


De doelstelling

De Stichting Bonifatius-Dorestad heeft als doel:
Het ontwikkelen en ondersteunen van activiteiten die de betekenis van Bonifatius in relatie tot Midden-Nederland en tot Wijk bij Duurstede in het bijzonder onder de aandacht brengen. De aandacht voor leven en werk van Bonifatius willen wij bereiken door onder andere:

- een herdenking in de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede,
- de uitgifte van een boek
- het inrichten van een tentoonstelling en materiaal voor kinderen
- het plaatsen van een blijvend monument

Voor de verwezenlijking van het doel wil de Stichting vermogen bijeenbrengen door:

- Subsidies, giften en donaties
- Eventuele erfstellingen of legaten
- andere wijzen van verwerven van vermogen

Uw gift is welkom. Bijdragen kunnen worden overgemaakt naar NL79 RABO 030 7032 345, ten name van Stichting Bonifatius- Dorestad.

Bestuurssamenstelling en de namen van bestuursleden

Kees Slijkerman, voorzitter
Luit van der Tuuk, secretaris
Gerrit Taute, penningmeester

Het bestuur heeft een comité gevormd waar – naast de bestuursleden zelf- tevens deel van uitmaken de volgende personen:
ds. Piet de Jong, Hans Liefhebber, Nico Smit. Het comité laat zich adviseren door o.a. Ad van Bemmel, Wijnand Eissens en Ton Gelok.

Beloningsbeleid

De Stichting Bonifatius-Dorestad wordt volledig gerund door vrijwilligers. Ook het bestuur is onbezoldigd.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

In deze opstartfase verwijzen wij naar het beleidsplan.

Financiële verantwoording

In de opstartfase laten we ons leiden door de hier opgenomen begroting. Over het (verlengde) boekjaar 2015 / 2016 wordt in 2017 uiterlijk binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening gepubliceerd.

Begin van de pagina

Hoofdpagina