In de pers


English(Utrechts Nieuwsblad 30 mei 2016)

Bonifatius-Dorestadprogramma 28 mei

De sprekers op zaterdagmiddag 28 mei in het kader van Bonifatius –Dorestad 1300 jaar gaan duidelijk maken waarom Bonifatius zoveel aandacht krijgt. De bijeenkomst is in de Grote Kerk aan de Mark in Wijk bij Duurstede en begint om 15.00 uur. Iedereen is welkom. Toegang is gratis.

14.30 uur signeren van het nieuwe boek in de Grote Kerk
15.00 uur bijeenkomst in de Grote Kerk
16.00 uur onthulling monument op de Markt

Over de Europese betekenis van Bonifatius geeft mgr. Th.C.M. Hoogenboom, hulpbisschop van Aartsbisdom Utrecht, een korte krachtige lezing. De hoogste bestuurder van de Protestantse Kerk in Nederland, scriba dr. A.J. Plaisier, zal bondig uiteenzetten wat we kunnen met het evangelie dat Bonifatius hier bracht en hoe het 13 eeuwen lang invloed heeft gehad in Nederland.
Burgemeester T.R. Poppens van Wijk bij Duurstede gaat eerst alle aanwezigen welkom heten. Daarna zingt een koor zoals Bonifatius met zijn medebroeders ongeveer gezongen zou kunnen hebben toen hij in Dorestad was: psalmen zingen op gregoriaanse manier. Ds. Piet L. de Jong vertelt in het kort de belangrijkste historische feiten aangaande Dorestad in 716, Bonifatius en koning Radbod. Die historische ontmoeting tussen de Engelse missionaris en de Friese koning Radbod – die in 716 weer de baas was in Midden-Nederland - wordt nagespeeld door Jacques van der Laak en Aart Molendijk.

Boek en monument
Voordat alle aanwezigen naar buiten gaan, biedt auteur Luit van der Tuuk de 'eerste exemplaren' van het boek Bonifatius in Dorestad aan aan de hoogwaardigheidsbekleders die getuigen zullen zijn bij de onthulling van het monument: commissaris van de koning W. van Beek, burgemeester T.R. Poppens, burgemeester D. Wehner van Fulda (waar Bonifatius begraven ligt), twee wethouders uit Dokkum (waar Bonifatius vermoord is), scriba A.J. Plaisier en bisschop Th.C.M. Hoogenboom.
De scriba en de bisschop onthullen samen het monument. Deze handeling staat symbool voor het feit dat de beide kerken een gemeenschappelijk verleden hebben. Harmonie Concordia gaat de onthulling muzikaal omlijsten. Deze onthulling is om 16.00 uur. Ook hierbij is iedereen van harte welkom.
Het monument in de buitenmuur van de Grote Kerk, gemaakt door beeldhouwer Serge van Druten, is een blijvende herinnering aan de komst van Bonifatius naar Dorestad in 716.

Voorprogramma
Voorafgaand aan de bijeenkomst kan iedereen al vanaf 14.30 uur in de Grote Kerk het nieuwe boek Bonifatius in Dorestad kopen en laten signeren door auteur Luit van der Tuuk. De buitenlandse en andere officiële gasten krijgen vooraf van het gemeentebestuur een lunch aangeboden. Onder hen ook leden van het Vriendschapscomité Dokkum-Crediton-Fulda.


Bonifatiusjaar gestart in de Bonifatiusstraat

Wethouder Hans Marchal van Wijk bij Duurstede heeft op 21 april het Bonifatiusjaar geopend door in de Bonifatiusstraat een informatiebord te onthullen.

Het informatiebord maakt duidelijk dat Bonifatius alles te maken heeft met Wijk bij Duurstede, want daar begon hij in 716 zijn invloedrijke werk op het Europese vasteland. Voor veel mensen zijn Bonifatius en Dorestad namen uit geschiedenisboekjes, omdat er boven de grond niet veel zichtbaar is van het oude Dorestad. Bij de onthulling van het informatiebord vertelde iemand (geboren in 1943) dat hij als tiener nog heeft toegekeken bij de opgravingen, waar zijn vader destijds aan meewerkte.


foto: ditiswijk.nl


Als er in Wijk bij Duurstede wordt gebouwd, vindt er eerst archeologisch bodemonderzoek plaats. Daarbij zijn van de vroegmiddeleeuwse handelsplaats wel 150.000 palen en tienduizenden andere voorwerpen opgegraven. De beroemdste vondst, “de Fibula van Dorestad”, is op 18 juni 1969 gevonden in de Bonifatiusstraat op de hoek met de Holwerdastraat. Deze met goud en edelstenen uitgevoerde kledingspeld is te bewonderen in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

Wethouder Marchal sprak namens het college zijn grote waardering uit voor al degenen die zich voor dit jaarprogramma al hebben ingezet en hoopt er verschillende onderdelen van zelf mee te maken. Later dit jaar zullen alle straatnaamborden in de Heul worden vervangen en voorzien van verklarende onderschriften. Als voorbeelden van toelichtende teksten noemde hij: Badorf en Pingsdorf waren typen aardewerk die werden verhandeld in Dorestad; Birka was een plaats in Zweden waar Dorestad handel mee dreef; Frideburg was een inwoonster van Birka; en Harald was een Noormannenheerser over Dorestad. "Op deze manier gaat de Wijkse geschiedenis steeds meer leven. Onze geschiedenis is het waard om bij stil te staan en om verteld te worden. Dit project levert daar een mooie bijdrage aan", aldus de wethouder.


Onthulling Bonifatiusmonument in Wijk bij Duurstede

Op zaterdagmiddag 28 mei wordt op de Markt in Wijk bij Duurstede een monument onthuld ter ere van de aankomst van Bonifatius in Dorestad 1300 jaar geleden.

Die komst van de Engelse monnik Wynfreth, die een paar jaar later van de paus de naam Bonifatius kreeg, had verstrekkende gevolgen. Voordat hij in 754 op hoge leeftijd bij Dokkum werd vermoord, zou hij zijn stempel drukken op de geschiedenis van Midden-Nederland en zelfs van heel Europa. Hij begon daarmee in 716 in Dorestad, de vroegmiddeleeuwse handelsplaats (het huidige Wijk bij Duurstede), waar hij vanuit Londen aankwam. Die eerste reis naar het vasteland van Europa gaf hem genoeg informatie om de mogelijkheden voor missionering te overzien in de turbulente tijd waarin Europa op dat moment verkeerde. Zo vochten de Friezen en Franken om de macht over Dorestad en Utrecht.

Beeldhouwer Serge van Druten
In zijn werkplaats in Hoogland houwt Serge van Druten het Bonifatius-Dorestadmonument uit Iers hardsteen. Hij is bijna klaar. Opdrachtgever is het comité Bonifatius-Dorestad-1300-jaar.
Het ontwerp van Van Druten is uitgekozen omdat het op een levendige manier de bedrijvigheid van de vroegmiddeleeuwse haven van Dorestad en de monnik Bonifatius, die hier het evangelie komt brengen, in beeld brengt. Het is een reliëf dat wordt ingemetseld in de buitenmuur van de Grote Kerk aan de Markt.
Beeldhouwer Serge van Druten heeft naam gemaakt in Nederland als ontwerper en schepper van beeldhouwwerken die vaak hun plek vinden in een historische omgeving of gebouw. Voor museum het Catharijneconvent ontwierp en vervaardigde hij bijvoorbeeld een serie consoles met Bijbelse taferelen voor in de kloostergang van het gebouw. Voor particuliere opdrachtgevers ontwierp hij in het oog springende gevel- en wapenstenen.
Ook was hij betrokken bij belangrijke restauratieprojecten; bijvoorbeeld de St. Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch, Kasteel Nijenrode in Breukelen, Kasteel Huis ten Bergh en het St. Bonifatiusklooster in ’s-Heerenberg. Van het Bonifatius-Dorestad monument heeft hij eerst een ontwerp getekend, waarvan hij later een kleimodel op schaal heeft gemaakt dat hij nu in Iers hardsteen vervaardigt.


Bonifatius-Dorestadjaar krijgt landelijk karakter

De komst van Bonifatius in 716 naar Dorestad, Wijk bij Duurstede, is daar dertienhonderd jaar later aanleiding voor een uitgebreid jaarprogramma met een landelijk en zelfs internationaal karakter.
In het voorjaar krijgen de straatnaambordjes in woonwijk De Heul, die verwijzen naar Dorestad of Bonifatius, een bijpassend onderschrift.
Op 28 mei is er om 15.00 uur in de Grote Kerk aan de Markt een herdenkingsbijeenkomst. Om 16.00 uur vindt de onthulling plaats van een Bonifatiusmonument in de buitenmuur van de Grote Kerk. Dr. A.J. Plaisier (algemeen-secretaris van de Protestantse Kerk in Nederland), mgr. Th.C.M. Hoogenboom (hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht) en burgemeester T.R. Poppens van Wijk bij Duurstede werken daar aan mee. Vertegenwoordigers zijn uitgenodigd van de 'Bonifatiussteden' Crediton (waar Bonifatius is geboren), Mainz (waar hij bisschop was), Dokkum (waar hij is gestorven) en Fulda (waar hij ligt begraven). Kopers van het boek Bonifatius in Dorestad kunnen vanaf 14.30 uur hun exemplaar laten signeren door auteur Luit van der Tuuk.
Nico Smit, lid van het comité Bonifatius-Dorestad-1300-jaar, bezocht recent Crediton in het westen van Engeland. Hij werd zeer hartelijk ontvangen en rondgeleid. 'Het is daar een en al Bonifatius (Boniface) wat de klok slaat', zegt hij. 'Ze hebben al meer dan vijftig jaar intensieve contacten met Dokkum en Fulda en zouden dat ook heel graag willen met Wijk bij Duurstede.'
Andere activiteiten in het Bonifatius-Dorestadjaar te Wijk bij Duurstede:
- op 5 juni (sterfdag Bonifatius) om 9.30 uur een Bonifatiusviering in de r.-k. kerk;
- vanaf half juni een expositie in Museum Dorestad;
- in juni een avond rond de Bijbelteksten die Bonifatius citeerde;
- op 28 juni een dagprogramma van het Nederlands Dagblad met inleiding en rondleiding;
- op 1, 2, 8 en 9 juli wandeltochten over het traject Wijk bij Duurstede–Utrecht dat Bonifatius in 716 aflegde;
- op 10 september een workshop Gregoriaans zingen als Bonifatius.
(Wijk bij Duurstede, 24 februari 2016)


Zaterdag 28 mei 2016: herdenking aankomst Bonifatius in Dorestad in 716

Op zaterdag 28 mei 2016 wordt in Wijk bij Duurstede herdacht dat het 1300 jaar geleden is dat Bonifatius vanuit Engeland in 716 in Dorestad aan land ging. Het was zijn eerste reis naar het vasteland van Europa.
Hij was op dat moment ruim 40 jaar oud, had tot dan toe in Engeland gewoond en daar gewerkt als monnik, leraar, geleerde, diplomaat en priester. Hij werd - iets wat de meeste Nederlanders wel weten - in 754 bij Dokkum vermoord . In die tussentijd van bijna 40 jaar zou hij uitgroeien tot een van de meest invloedrijke personen in het Europa van de achtste eeuw. Dat hij ook nu nog niet is vergeten, getuigt daarvan.

De Europese betekenis van Bonifatius begon met die eerste reis naar de havenplaats Dorestad, het huidige Wijk bij Duurstede. Dáár wordt die reis dan ook, op 28 mei, gevierd met onder meer een bijeenkomst in de Grote Kerk aan de Markt. Op die dag verschijnt tevens het boek Bonifatius in Dorestad - De evangeliebrenger van de Lage Landen – 716. Dat boek, onder redactie van Luit van der Tuuk, kent verder bijdragen van bisschop Gerard de Korte, van de dominees Piet de Jong, Rebecca Onderstal en Henk Kroese, van de professoren Paul Post en Anton Vernooij alsmede van Kees Slijkerman, de voorzitter van het comité Bonifatius-Dorestad-1300-jaar. Van der Tuuk is befaamd om zijn eerdere publicaties over de vroege middeleeuwse geschiedenis van Nederland. In zijn bijdrage toont hij aan dat Bonifatius niet alleen met Dokkum maar nog meer met Dorestad en met Utrecht te maken heeft.

Het comité Bonifatius-Dorestad-1300-jaar wil op 28 mei ook een monument onthullen dat een blijvende herinnering vormt aan de komst van Bonifatius naar Dorestad in 716. Museum Dorestad organiseert half juni een speciale tentoonstelling over Bonifatius en zijn betekenis voor Dorestad en voor heel Midden-Nederland.
(Wijk bij Duurstede, 26 december 2015)


Bonifatius-Dorestadcomité opgericht

Op 2 juli is in Wijk bij Duurstede het comité Bonifatius-Dorestad-1300-jaar opgericht. Volgend jaar is het 1300 jaar geleden dat de Engelse monnik Bonifatius in 716 zijn eerste reis naar het vasteland van Europa maakte en daarbij naar Dorestad (Wijk bij Duurstede) kwam. Hij zou grote invloed hebben op de ontwikkeling van Dorestad, Utrecht en zelfs van heel West-Europa. Alle reden dus om die reis volgend jaar te gedenken.

Het Bonifatius-Dorestadcomité nodigt iedereen uit mee te denken over en mee te werken aan de invulling van het Bonifatius-Dorestad-jubileumjaar 2016.
Velen weten dat Bonifatius in 754 bij Dokkum is vermoord. Weinigen weten wat voor belangrijke zaken hij tussen de jaren 716 en 754 in Nederland en Duitsland heeft gedaan. Daarbij blijkt bijvoorbeeld dat Bonifatius veel meer bij Dorestad-Utrecht hoort dan bij Dokkum.
Dorestad was in de tijd van Bonifatius de grootste handelsstad van Noordwest-Europa. Utrecht was nog maar klein en wordt in sommige bronnen beschouwd als een onderdeel van Dorestad. Het werk van Bonifatius heeft grote politieke én spirituele betekenis, niet alleen voor de 8e eeuw, maar óók voor onze 21e eeuw. Het comité werkt aan de oprichting van een monument, het uitgeven van het boek Bonifatius in Dorestad, het inrichten van een tentoonstelling en aan het houden van een herdenkingsbijeenkomst.

Leden van het comité zijn (in alfabetische volgorde): dominee Piet de Jong; VVV-gids Hans Liefhebber; Kees Slijkerman, catechesecontactpersoon van de katholieke parochie; pastor Nico Smit; gemeenteraadslid Gerrit Taute en Luit van der Tuuk, conservator van Museum Dorestad. Adviseurs zijn Wijnand Eissens, voorzitter VVV Wijk bij Duurstede, Ton Gelok, archivaris van de Grote Kerk, en sociaal geograaf Ad van Bemmel, lid van de Historische Kring Tussen Rijn en Lek.
(Wijk bij Duurstede, 3 juli 2015)


   Press releases Boniface-Dorestad Committee 2015-2016

Press release July 2015: Foundation of Boniface-Dorestad Committee

On 2nd July 2015 the committee Boniface-Dorestad 1300 years was founded in Wijk bij Duurstede.

In 2016 it will be 1300 years since the English monk Boniface made his first voyage to the European continent in 716 and then arrived at Dorestad (Wijk bij Duurstede). He was to have a major influence on the development of Dorestad, of Utrecht and indeed of the whole of western Europe. All the more reason to commemorate this voyage next year. The Boniface-Dorestad committee invites everyone to reflect with us on the completion of the jubilee-year 2016 Boniface Dorestad.
Many know that Boniface was killed near Dokkum in 754. Few know which important matters he has accomplished between the years 716 and 754 both in The Netherlands and in Germany. Thus it appears that Boniface belongs to Dorestad-Utrecht rather than to Dokkum.
In Boniface’s days Dorestad was the largest port of North-Western Europe. Utrecht was only small and in certain sources is considered part of Dorestad. Boniface’s work has main political and spiritual importance, not only for the 8th century, but also for our 21st century. The committee works at erecting a monument, publishing a book called Boniface in Dorestad, organizing an exhibition and holding a commemoration-service.

Members of the committee are (in alphabetical order): vicar Piet de Jong; tourist-guide Hans Liefhebber; Kees Slijkerman (contact for catechesis of the RC parish); pastor Nico Smit; city-councillor Gerrit Taute and Luit van der Tuuk, who is the curator of the Dorestad Museum. Advisors are Wijnand Eissens, chairman of the tourist board of Wijk bij Duurstede, Ton Gelok, archivist of the Grote Kerk, and social-geographer Ad van Bemmel, a member of the historical circle Between Rhine and Lek.
(Wijk bij Duurstede, July 17th 2015)

Press release December 2015: Saturday 28th May: commemoration of Boniface’s arrival at Dorestad

On Saturday 28th May 2016 in Wijk bij Duurstede we commemorate Boniface’s landing at Dorestad in 716, coming from England.

It was his first voyage to the continent of Europe. At the moment he was over 40 years old, up till then he had lived in England and worked there as a monk, a teacher, a scientist, a diplomat and a priest. He was – as most Dutch people know – killed near Dokkum in 754. In the 40 years in between he was to develop into one of the most influential persons in Europe of the 8th century. That nowadays he has not been forgotten, is evidence of this.
The European significance of Boniface started with this first voyage to the port of Dorestad, at present Wijk bij Duurstede. Therefore this voyage is celebrated there with, among others, a meeting in the Grote Kerk at the Marketplace. On that day the book Boniface in Dorestad – De evangeliebrenger van de Lage Landen – 716 will be published. To this book, edited by Luit van der Tuuk, is contributed by bishop Gerard de Korte, by the vicars Piet de Jong, Rebecca Onderstal and Henk Kroese, by the professors Paul Post and Anton Vernooij as well as by Kees Slijkerman, chairman of the committee Boniface-Dorestad-1300 years. Van der Tuuk is known for his former books on the early medieval history of The Netherlands. In his contribution he shows that Boniface not only has to do with Dokkum but more so with Dorestad and Utrecht.

The committee Boniface-Dorestad-1300 years plans to unveil a monument which creates a lasting memory of Boniface’s arrival at Dorestad in 716. In the middle of June the Dorestad Museum organizes a special exhibition about Boniface and his significance for Dorestad and for the whole of the central part of The Netherlands.
(Wijk bij Duurstede, 28th December 2015)

Press release January 2016: The year of Boniface-Dorestad gets a national character

The coming of Boniface to Dorestad, Wijk bij Duurstede, in 716, leads there to an extensive program with a national and even international character.

In spring the name-plates of the streets in the residential district of The Heul, which refer to Dorestad or Boniface, get a fitting underline.
On May 28th at 15,00h. in the Grote Kerk at the Marketplace there is a memorial service. At 16,00h. the unveiling takes place of a Boniface-monument at the outside wall of the Grote Kerk. Dr. A.J. Plaisier (general-secretary of the Protestant Church in The Netherlands), mgr. Th.C.M. Hoogenboom (deputy bishop of the Archdiocese of Utrecht) and the mayor of Wijk bij Duurstede, T.R. Poppens, contribute to this event. Representatives have been invited of the “Boniface-cities” of Crediton (where Boniface was born), Mainz (where he was a bishop), Dokkum (where he died) and Fulda (where he lies buried). Those who buy the book Boniface in Dorestad can have their copy signed by the author Luit van der Tuuk from 14,30h. onwards. Nico Smit, member of the committee Boniface-Dorestad-1300 years, recently visited Crediton in western England. He was received and shown around very cordially. “Boniface is the order of the day there”, he says. “They are having warm contacts with both Dokkum and Fulda for over fifty years and they would like to be in contact with Wijk bij Duurstede as well”.

Press release April 2016: Bonifaceyear set off at Bonifatiusstreet

On 21st April Wijk bij Duurstede’s Alderman Hans Marchal opened the Bonifaceyear by unveiling an information-board at Bonifatiusstreet.

The information-board makes it clear that Boniface is very much involved with Wijk bij Duurstede, since he started his influential work on the European continent from there. To many people Boniface and Dorestad are merely names from history books, because over ground little can be seen of ancient Dorestad. At the unveiling of the information-board someone (born in 1943) told us that as a teenager he had been watching at the excavations that his father was working at. Before in constructions are being built in Wijk bij Duurstede, archaeological examination is taking place. Then over 150,000 stakes and tens of thousands of other objects of this early-medieval port have been excavated. The most famous discovery, the “Fibula of Dorestad”, was found on 18th June 1969 at the corner of Bonifatiusstreet and Holwerdastreet. This garment-pin, neatly set with gold and gems, can be seen and admired at Rijkmuseum van Oudheden (National Museum of Antiquities) at Leyden.

The culmination of the anniversary program will be the meeting on 28th May at 15,00h. in the Grote Kerk followed by the unveiling of a monument at the Market Place. Everybody is invited. Other parts of the year program in 2016 are:
Also on 28th May publishing the book Boniface in Dorestad;
On 5th June (date of Boniface’s death) at 09,30h. a Boniface-service in the RC church.
From 18th June onwards an exhibition at Dorestad Museum
On 23rd June an evening about Biblical texts which Boniface cited;
On 28th June a program of the Nederlands Dagblad (Dutch Daily) with an introduction and a conducted tour;
On 1st, 2nd, 8th and 9th July walking tours across the stretch between Wijk bij Duurstede and Utrecht which Boniface covered in 716;
On 9th July in the Benedictine abbey at Doetinchem a day at the abbey like Boniface;
On 10th September a workshop Gregorian Chant like Boniface chanted;
In September an evening about Boniface and women.

Alderman Marchal on behalf of the municipal council expressed his great appreciation for all those who have already dedicated themselves to this anniversary program and he hopes to attend several parts of the program. Later this year all name-plates of the streets at the Heul will be replaced and provided with explanatory underlines. As examples of such illustrating texts he mentioned: Badorf and Pingsdorf were sorts of pottery that were traded at Dorestad; Birka was a town in Sweden that Dorestad traded with; Frideburg was an inhabitant of Birka; and Harald was a Viking ruler of Dorestad. “In this way the history of Wijk comes to life more and more. Our history is worthwhile being dwelled on and told. This project contributes to this in a beautiful way”, the alderman said.

Always worth visiting

Boniface arrived at the European continent for the first time in 716. This is 1300 years ago now. People from every parish, church or institution named after him, are specifically invited to commemorate this together on Saturday afternoon on 28th May at 15,00h. This commemoration will take place at Wijk bij Duurstede, because there, in former Dorestad, Boniface landed coming from England. Everybody is invited.
Of the early medieval Dorestad as many as 150,000 stakes were found in the earth and tens of thousands of other objects. At the Dorestad Museum much is to be seen and read about this. Dorestad, at the banks of the river Rhine, was one of the main ports of North-western Europe.

In later medieval times Wijk bij Duurstede was also important. From 1459 till 1580 the bishops of Utrecht lived here, who, up to 1528, wielded temporal power over a large part of The Netherlands. Structures from the late Middle Ages are the Grote Kerk and the castle.
When you come to Wijk bij Duurstede for a day’s outing, you will, apart from cosy eating and drinking places, also find an attractive harbour with the Rhine and Lek windmill and a rich history.

The castle park is always open to the public free of charge. On 28th May the following places are also open free of charge: Dorestad Museum and the Roman Catholic Church, with a leaded window showing Boniface.

Begin van de pagina

Hoofdpagina